Privacyverklaring

Wij zijn DeLokaleBoer via ons platformen verbinden wij lokale boeren met consumenten. Hiervoor is de persoonlijke privacy van onze gebruikers van belang, en daarom zullen wij ook nooit uw data verkopen aan derden. Daarnaast gaan wij met zorg om met uw data, en voldoen volledig aan de vereisten zoals die zijn opgesteld in de AVG-wetgeving.

DeLokaleBoer staat ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK nummer: 78060141

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en voor wat deze gegevens gebruikt worden. Zo heeft u als consument een duidelijk overzicht van wat wij met uw gegevens doen en niet doen.

- Voor- en achternaam
Voor identificatie om met u te kunnen praten.

- Adresgegevens
Adres om uw bij aanmelding direct de juiste boeren in de buurt te weergeven.

- Telefoonnummer
Zodat de aanbieders in contact met u kunnen komen over de bestelling.

- E-mailadres
Voor het inloggen, en het versturen van updates over uw bestelling.

- Locatiegegevens
Wij slaan uw locatiegegevens niet op.

- Inloggegevens
Wij slaan uw logingegevens niet op.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@delokaleboer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.